Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1976-03-28) HC zondag 07a -vraag 20,21,22- Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden