Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1976-01-04) HC zondag 02 -vraag 2,3- Kunt gij dit alles volkomenlijk houden