Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus 1975 - 1978 - (1975-12-28) HC zondag 02 -vraag 1,2- Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist de wet Gods