Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 47 (vraag 122b) Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd