Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 45 (vraag 117-118) Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden