Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 44 (114-115) Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan