Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 41 (vraag 109) Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden