Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 33 (vraag 88-89) In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen