Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 27 (vraag 72-74) Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden