Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 24 (vraag 63-64) Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen