Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 23 (vraag 61b) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt