Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 23 (vraag 60b) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God