Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 21 (vraag 56c) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden