Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 21 (vraag 55b) Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen