Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 18 (vraag 47-48) Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft