Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 13 (vraag 34) Waarom noemt gij Hem onzen Heere