Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 13 (vraag 33) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn