Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 07 (vraag 21a) Wat is een waar zaligmakend geloof