Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 07 (vraag 20) Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden