Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (jaargang 1982 - 1984) - HC zondag 06 (vraag 17-18) Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is