Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (deel 1) - HC zondag 02 (vraag 2-3 a) Kunt gij dit alles volkomenlijk houden