Ds. D.Chr. Overduin - Heidelberger Catechismus (deel 1) - HC zondag 01 (vraag 2 c) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt