Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 27 vs 26 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden