Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 49-50 En terstond komende tot Jezus, zeide Judas; Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem