Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 45-46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt