Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 26 vs 15 En Judas zeide; Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren