Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 20 vs 18 De Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden