Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 16 vs 04b En hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet