Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 13 vs 22 En die in de doornen bezaaid is, is die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld