Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Mattheus - Matth. 09 vs 12-13 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen; Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node