Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 16 vs 06 Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan