Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 16 vs 06 (2e paasdag) Maar hij zeide tot haar; Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was