Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 16 vs 02 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging