Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 15 vs 39 (b) En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond....zeide; Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon