Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 15 vs 38 (a) En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden