Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 15 vs 21 En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker