Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan