Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 63-64 En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide; Wat hebben wij nog getuigen van node