Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 40a En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard