Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 33-34 En Jezus zeide tot hen; Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt