Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 32b En Hij zeide tot Zijn discipelen; Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben