Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 22-24 Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt