Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 14 vs 11a En zij, dat horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven