Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 12 vs 43-44 Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben