Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 12 vs 34 Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen