Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 10 vs 49 En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde