Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 10 vs 32 En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden