Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 10 vs 32 (a) En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd