Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 10 vs 26-27 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander; Wie kan dan zalig worden