Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Markus - Markus 10 vs 14-15 (a) Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods